Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Οι τοπικές κοινωνίες αποφασίζουν και ενεργούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου τους και ταυτόχρονα δημιουργούν τα νήματα και τις οργανωτικές σχέσεις και με άλλες τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας ένα δίκτυο εναλλακτικής εξουσίας που στηρίζεται στην άμεση δημοκρατία.
Τέτοιες πρωτοβουλίες αναπτύσσουν την πολιτική συνείδηση και αναγκάζουν τις πολιτικές δυνάμεις να δίνουν εξετάσεις πάνω στη δημοκρατία και βάζουν τις βάσεις για ειρηνικές ανατροπές.

Είναι ο τρόπος να χρησιμοποιήσει μια χώρα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, κοινωνικά».

αγωνία όλων των πολιτών για το τι μέλλει γενέσθαι στον τομέα του περιβάλλοντος, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, συνέβαλλαν στο να γεμίσει η αίθουσα με κόσμο ευαισθητοποιημένο σε θέματα του περιβάλλοντος και συνειδητοποιημένο στο ότι απαιτούνται άμεσα δραστικά μέτρα για την προστασία του

ο πολίτης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η αυτενέργεια και η οργάνωση είναι μιά μέθοδος για να σταματήσει πλέον η κοινωνία να παίζει το παιχνίδι ενός σαθρού συστήματος και των επαγγελματιών πολιτικών κακής ποιότητας.

Καμιά μέριμνα δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους μηχανισμούς